BLOG

Już za rok matura …

Drodzy Maturzyści, Szanowni Państwo 

Według aktualnie obowiązujących przepisów obecni uczniowie klas maturalnych w maju 2023 roku będą zdawali dwie RÓŻNE MATURY.

(fot. Pixabay)

Po gimnazjum

Uczniowie PO GIMNAZJUM (obecni uczniowie klas IV technikum i osoby, którym się nie powiodło na maturze w 2022 r.) będą zdawali tzw. STARĄ maturę  przeprowadzaną na podstawie wymagań egzaminacyjnych  obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna).

Egzaminu pisemny. Czas trwania: 170 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

  • część 1 – czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  • 2) część 2 – wypracowanie – 50 pkt.

Do wyboru trzy tematy wypracowań: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.

  • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Wymagana minimalna długość wypracowania: 250 wyrazów.

Egzamin ustny: Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40. Czas trwania: 30 minut, w tym:

a) 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi

b) 15 minut – wypowiedź monologowa i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

Zadanie egzaminacyjne: Zdający losuje jedno zadanie składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne.

Po szkole podstawowej

Uczniowie PO SZKOLE PODSTAWOWEJ (obecni uczniowie klas III LO) będą zdawali tzw. NOWĄ maturę  przeprowadzaną na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r.. Egzamin ten będzie składał się z:

Egzaminu pisemny. Czas trwania: 240 minut.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

  • część 1 – Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) – 10 pkt (ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  • część 2 – Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) – 15 pkt (ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach)
  • część 3 – Wypracowanie – 35 pkt.

1) Dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny).

2) Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej – lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego).

3) Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów.

Egzamin ustny: Czas trwania: 30 minut, w tym:

a) 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi

b) 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 30.

Zadanie egzaminacyjne: Zdający losuje jedno zadanie składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne.

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej

zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Żądło: cke.gov.pl [dostęp 05.09.2022 r.].