BLOG

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Firmy edukacyjno-szkoleniowej „Pasja i Ty” Beata Grzywacz

Firma edukacyjno – szkoleniowa „Pasja i Ty” z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zagórze 49, 39-400, REGON 830483378, NIP 8671085045 (dalej jako Firma), gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie niniejszej Polityki Prywatności. Firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kontakt w sprawie przetwarzanych danych możliwy jest poprzez: e-mail:

kontakt@pasjaity.pl, lub powyższy adres pocztowy.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w calu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na naszych stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych i dostarczania informacji poprzez newsletter (dalej jako serwisy).

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Nie prowadzimy odrębnych zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem listy mailingowej newslettera. Przetwarzane dane osobowe są gromadzone w minimalnym zakresie, poprzez serwery stron www i mediów społecznościowych. Żadne odrębne rejestry, zestawienia czy spisy nie są przez nas sporządzane.

Lista mailowa newslettera zawiera nazwę użytkownika i mail podany poprzez formularz kontaktowy. Jest tworzona na dysku twardym osoby zarządzającej stroną internetową Firmy. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

• zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);

• logi serwera www przez operatora hostingowego;

• nazwy użytkownika (login) i adresu mailowego w przypadku dodawania komentarzy i korzystania z newslettera Serwisu;

• dane identyfikujące (nazwa konta) osoby korzystające z mediów społecznościowych, przy czym ilość udostępnionych danych zależy od konkretnych użytkowników i jest regulowana oddzielnymi umowami lub regulaminami właścicieli mediów społecznościowych.

Firma ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach swoich serwisów do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na odpowiednim poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim do prawidłowego wyświetlania treści serwisów.

Jednocześnie, zastrzegamy, że na serwisach mogą znajdować się odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Firma nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy użytkownik ma zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień Polityki Prywatności. Szczegółowe podstawy przetwarzanych danych osobowych są następujące:

• zgód odwiedzających serwisy, w tym zgody na korzystanie z plików cookies oraz zgody na dostarczanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• prowadzenie listy blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami;

• prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.

Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

Jakie są uprawnienia osób, których dane przetwarzamy?

Firma informuje, że każda osoba, której dane są gromadzone ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W praktycznym aspekcie uprawnienia te dotyczą przede wszystkim:

• wyłączenie obsługi plików cookies, co jest możliwe w przeglądarce osoby korzystającej z serwisów; w każdym czasie możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzania danych poprzez wyjście z Serwisu i wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce;

• rezygnacji z usługi newslettera, co jest możliwe przez link w każdej wiadomości e-mail lub poprzez bezpośredni kontakt z Firmą (dane powyżej);

• rezygnacji z „polubienia” lub innej interakcji z profilem Firmy w mediach społecznościowych. Tylko w ten sposób można ograniczyć informacje o naszym profilu widoczne z poziomu administratora profilu Firmy. Możliwe jest również określenie wyświetlanych danych osobowych podmiotom zewnętrznym z panelu administrowania profilem w mediach społecznościowym, co określa regulamin każdego z takich serwisów.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Firmą reklamodawców oraz partnerów. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W jaki sposób korzystamy z logów serwera?

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce użytkownika,

• informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Jakie zabezpieczenia chronią dane osobowe?

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Firmy i przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Ochronie podlegają wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób zarządzających serwisami i nadzorujących ich pracę.

Czy i komu udostępniamy zgromadzone dane?

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, w ramach prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwisu upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań ,w zakresie wynikającym z żądania.

Gdzie można wnieść skargę na nasze działania w zakresie danych osobowych?

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy korzystamy z profilowania użytkowników?

Firma nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na użytkowników.